Bildiri özeti son gönderim tarihi: 15 Ağustos 2021 

Öncelikli olarak kongreye özet gönderimi yapılmalıdır. Özetlerin, 200-250 kelime civarında olması yeterlidir. 

Özet dosyasında yazar bilgilerinin bulunması önem arz etmektedir.

Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 18 Ağustos 2021

Bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi: 25 Ağustos 2021

Kabul edilen bildiri tam metinlerinin ilanı: 06 Eylül 2021